Liikmestaatus

Klubi liikmeskonda on teretulnud kõik, kelle huvid, tõekspidamised ja eesmärgid ühtivad klubi omadega.

Liikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku avalduse Klubi juhatusele. Avaldusele tuleks lisada soovitus vähemalt kahelt Klubi liikmelt, kes on olnud liikmed vähemalt üks aasta.

Liikmeks vastuvõtmisel peab Klubi liikmeks astuja tasuma juhatuse poolt eelnevalt määratud sisseastumis-ja aastamaksu.

Avalduse blanketti ning põhikirja tutvumiseks küsi aadressilt: post@scottishclub.ee