Klubi kodukord

§ 1 Üldist. 

Šoti Klubi (edaspidi klubi) kodukord on Mittetulundusühingu Šotimaa Sõprade Klubi  põhikirja lahutamatuks koostisosaks ning täitmiseks Klubi liikmetele ning nende külalistele. 

§ 2 Ruumid. 

Klubi ruumideks on peasaal, roheline saal, kabinet, klubiruum ja siseõu Uus tn. 29/31. 

§ 3 Klubiõhtud ja klubi üritused.  

Klubi tähistab pidulikult aastapäeva (septembris), jõule (detsembris) ja Robert Burns’i päeva (jaanuaris) ning jaanipäeva (juunis). Perioodiliselt toimuvad erinevad teemaõhtud ja jookide degustatsioonid. 

§ 4 Klubi külastamine. 

Vastavalt põhikirjale on soovitav igal Klubi liikmel külastada Klubi vähemalt kord kuus. Klubi liige võib alati kaasa võtta külalisi vastavalt kodukorra § 6-le. 

§ 5 Sissepääs. 

Klubi liikmel on klubi tööajal alati tasuta sissepääs Klubi ruumidesse. Sissepääsu külalistele reguleerib kodukorra § 6. 

§ 6 Külalised. 

Esialgselt on lubatud külaliste pääs Klubisse (v.a. klubiõhtutele, kuhu külalised kutsutakse kooskõlastatult juhatusega). Külalistele võidakse sissepääs sulgeda igal ajal eelistades Klubi liikmeid ja nende külalisi. Klubi liige vastutab oma külaliste eest ning lahkub reeglina koos temaga. 

§ 7 Riietus. 

Klubiõhtutel on soovitav pidulik riietus (tume ülikond), kui teadetel pole märgitud teisiti, tavapäevadel soliidne riietus. 

§ 8 Tegevusalad. 

Klubi juhatus korraldab klubiõhtutele lisaks vastavalt liikmete soovidele erinevaid muusika- ja teemaõhtuid. Korraldatakse reise Šotimaale üksikisikutele, kui ka gruppidele.  

§ 9 Rahalised maksed, toetused. 

Klubi liige võib toetada Klubi nii rahaliselt kui ka moraalselt. Parimaid toetajaid tunnustatakse juhatuse poolt. Aasta-ja sisseastumismaksu suuruse kinnitab juhatus. Juhatus võib aasta-või sisseastumismaksu suurust muuta. Klubi liige ja külalised tasuvad Šoti klubi vara tahtmata ja tahtliku rikkumise või hävitamise eest kehtivates turuhindades. 

§ 10 Lisaks. 

Šoti Klubi sisekorras puudutamata küsimused lahendab Klubi juhatus peale sellekohase kirjaliku ettepaneku saamist Klubi liikmelt.