Šotimaa Sõprade Klubi

Šotimaa ja Šotlased seostuvad teiste rahvaste teadvuses millegi arhailise ja alalhoidlikuga. Sellele lisandub veel midagi, mida on raske isegi lahti seletada. Küllap on selles killuke Šoti mägiallikatest ja kanarbikunõmmedest, vanadest anglosaksi aristokraatiatest ja nende arusaamadest (gentle man!), Šotimaa ja selle elanike kohta liikuvatest legendidest ning muidugi ka Šoti viskist.Tallinnas on selle kõige hingust tunda vanalinna serval, "Šoti Klubis".